afscheidsbloemen … dankbaar dat de familie de moeite neemt om je te bedanken voor het rouwarrangement dat je hebt gemaakt: de vertaling van hun wensen in de bloemen- en kleurencombinatie …dankbaar dat ik door goed te luisteren de familie heb weten te raken …